Uvođenje novog informacijskog sustava upravljanja poslovanjem tvrtke

Tvrtka ELEKTROINSTALATERI d.o.o. Čakovec provodi projekt „Uvođenje novog sustava upravljanja poslovanjem u tvrtku ELEKTROINSTALATERI d.o.o.“, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.19.656, sklopljenog 23.03.2020. godine između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije te tvrtke ELEKTROINSTALATERI d.o.o., u sklopu poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta je olakšati i ubrzati proizvodni proces u dijelu pripreme i izmjene podataka potrebnih za izradu proizvoda, izdavanju radnih naloga, izradi točne specifikacije izvedenih radova te izdavanju faktura. Olakšani i ubrzani proizvodni proces izravno će utjecati na poboljšanje učinkovitosti poslovanja te konkurentnost tvrtke čime će se ostvariti ciljevi poziva.

Glavna aktivnost projekta je „Uvođenje novog sustava upravljanja poslovanjem“. Za potrebu uvođenja novog sustava nabavljena je informatička oprema te specijalizirani softver za upravljanje poslovanjem.

Trajanje projekta: 23.03.2020. – 01.02.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 284.950,00 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 274.950,00 kn

Najveći mogući iznos bespovratnih sredstava: 175.968,00 kn

Projekt „Uvođenje novog informacijskog sustava upravljanja poslovanjem tvrtke“.
Projekt financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj