HOTEL MOLINDRIO POREČ

Hotel Molindrio Poreč
Hotel Molindrio Poreč

Investitor: Plava Laguna d.d. Poreč

Lokacija: POREČ

Vrsta radova: ELEKTROINSTALACIJE

Godina: 2008

Vrijednost: 1.330.000,00 €

Opis: Rekonstrukcija i adaptacija hotela Molindrio