HOTEL PALMA PULA

Hotel Palma Pula
Hotel Palma Pula

Investitor: ARENA TURIST d.d.

Lokacija: PULA

Vrsta radova: ELEKTROINSTALACIJE

Godina: 2012

Vrijednost: 300.000,00 €

Opis: Rekonstrukcija i adaptacija hotela Palma – Pula, Veruda