HOTEL ANDRIJA ŠIBENIK

Hotel Andrija Šibenik
Hotel Andrija Šibenik

Investitor/Izvođač: TN SOLARIS / UGO OPREMA d.o.o.

Lokacija: ŠIBENIK

Vrsta radova: ELEKTROINSTALACIJE

Godina: 2014-2015

Vrijednost: 120.000,00 €

Opis: Hotel Andrija TN Solaris rekonstrukcija i adaptacija