HOTEL IVAN ŠIBENIK

Hotel Ivan Šibenik
Hotel Ivan Šibenik

Investitor/Izvođač: TN SOLARIS / UGO OPREMA d.o.o.

Lokacija: ŠIBENIK

Vrsta radova: ELEKTROINSTALACIJE

Godina: 2012-2013

Vrijednost: 280.000,00 €

Opis: Hotel Ivan TN Solaris rekonstrukcija i adaptacija