HOSTEL LINK LOVRAN

Hostel Link Lovran
Hostel Link Lovran

Investitor/Izvođač: HOSTEL LINK / UGO OPREMA d.o.o.

Lokacija: LOVRAN

Vrsta radova: ELEKTROINSTALACIJE

Godina: 2013-2014

Vrijednost: 120.000,00 €

Opis: Hotel Link rekonstrukcija i dogradnja