STAMBENE GRAĐEVINE MARLEX INVEST

Marlex Invest
Marlex Invest

Investitor: MARLEX INVEST d.o.o.

Lokacija: VARAŽDIN

Vrsta radova: ELEKTROINSTALACIJE

Godina: 2013-2015

Vrijednost: 132.000,00 € | 132.000,00 € | 132.000,00 €

Opis: Stambeno poslovne građevine MARLEX, Mikaceva, Mikaceva II, Međeralova Varaždin